De eerste dagen

De eerste dagen bij een kinderdagverblijf zijn leuk maar vaak ook erg spannend.
We vinden het dus belangrijk om aan deze periode extra aandacht te schenken. Met een rustige opstartperiode kunnen kinderen én ouders wennen aan de leidsters, de groep en de andere kinderen. Ook in de groep staan we stil bij de komst van een nieuw kindje.

Voorafgaand aan de plaatsing vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats met een van de leidsters van uw kind. Hierin besteden wij ruim aandacht aan zaken als: slaappatroon, eet- en drinkgewoonten en de omgang met uw kind. Eveneens bespreken we met u onze huisregels en het verloop van de wendagen en hoe u uw kind hier het beste in kunt begeleiden.

Als ouders weggaan en de kinderen hebben moeite met het afscheid nemen, begeleiden wij de kinderen bij het afscheid nemen. We lopen dan bijvoorbeeld mee tot de deur, waar het kind door het raam kan zwaaien naar de ouder.