Beëindiging

Tussentijdse beëindiging bij ons kinderdagverblijf van een plaatsing of een deel van de plaatsing moet uiterlijk twee maanden voor het einde door de ouders schriftelijk bij ons gemeld worden.

Beëindiging is mogelijk per de 1ste of per de 16de van de maand.

De plaatsing eindigt bij onze kinderopvang automatisch wanneer het kind 4 jaar wordt.